RollFlex workshop på MCI Industry Day 2019

RollFlex workshop på MCI Industry Day 2019

Den 4. november afholdtes MCI Industry Day på Alsion, der var kendetegnet ved bl.a. uddelinger af BHJ Innovation Award og BHJ Young Researcher Award. Og prisuddelingen stod også i RollFlex’ tegn, idet det var Jani Lamminaho fra NanoSYD, der modtog Innovationsprisen for sit arbejde i R2R-laboratoriet.

Efter prisuddelingen stod den på workshops, og én af dem var RollFlex workshoppen om R2R innovativ filmproduktion med smarte materialer.

Program for RollFlex workshoppen

Oplæggene fra RollFlex partnerne blev rundet af med en rundvisning gennem laboratorierne.

Se impressioner fra dagen her:

Læs mere om uddelingen af BHJ Innovation Award 2019 her.

Gennemsigtige solceller på European Researchers‘ Night 2019

Gennemsigtige solceller på European Researchers‘ Night 2019

I lighed med forrige år har gruppen om Martina Gerken fra Christian-Albrechts-Universität zu Kiel præsenteret RollFlex teknologien og resultater på European Researchers’ Night 2019 til et bredt publikum bestående af såvel unge som ældre videnskabsinteresserede.

I Rendsburg kunne de besøgende se, hvordan RollFlex solcellefolier i fremtiden kan blive integreret i vinduerne på vores huse for at generere strøm.

Med LEGO modelhuset kunne der vises, hvordan solcellefolier kan integreres i vores vinduer for at generere strøm.

Rulle-til-rulle princippet kunne afprøves konkret i Rendsborg.

“Det er utroligt, at noget så småt kan lave så meget energi” (Fabian, 11 år).

Prof. Martina Gerken viser fleksible solcellefolier og OLEDs fra projektet.

RollFlex-holdet fra KiNSIS

Billeder og billedtekster: CAU, Kiel Nano, Surface and Interface Science (KiNSIS)

Læs mere på European Researchers‘ Night 2019 på CAU’s hjemmeside (på tysk).

European Researchers‘ Night er et arrangement, der er støttet af EU-programmet Marie Skłodowska-Curie Actions med deltagelse fra mere end 25 europæiske lande. Målet med arrangementet er at bringe forskere tættere på befolkningen og især de unge, for at vise, hvilken indflydelse deres forskning har på vores hverdag.

RollFlex på New Energy fair i Husum, marts 2019

RollFlex på New Energy fair i Husum, marts 2019

I lighed med forrige år har RollFlex-projektet i 2019 været repræsenteret på den årligt tilbagevendende New Energy messe i Husum – en af de vigtigste messer når det gælder vedvarende energi i Nordtyskland.

Organiseret af Martina Gerken fra Christian-Albrechts-Universität zu Kiel var formålet med dette års deltagelse at præsentere de seneste projektresultater for de talrige stakeholdere og netværkspartnere.

De fire projektpartnerne fortalte om deres arbejde – udviklingen af organiske solceller og organiske lysdioder ved hjælp af rulle-til-rulle-teknologi – og gav dermed de interesserede stakeholdere og virksomhedsrepræsentanter et omfattende overblik over samarbejdsmulighederne med RollFlex-centret.

Impressioner fra workshoppen: øverst til venstre deltagerne under foredragene, øverst til højre og nederst til venstre foredragsholderne Martina Gerken fra Kiel University og Lars Lindvold fra Stensborg, nederst til højre deltagerne i færd med at se på eksponaterne.
RollFlex på New Energy Husum i 2019

Derudover havde partnerne også glæde af at kunne fortælle om projektets forlængelse, der primært skal bruges til at uddybe det eksisterende gode samarbejde med virksomheder og stakeholdere yderligere og for at udvikle en forretningsmodel til det fremtidige samarbejde med RollFlex-centret.

Endeligt havde interesserede deltagere muligheden for at se nærmere på de opnåede projektresultater i deres praktiske anvendelse. Således fik de vist gamle og nye solcellemoduler og OLEDs. De nye modeller er udstyret med bedre kontakter og er dermed nemmere og billigere at producere, samtidig med at deres effektivitet øges pga. mindre tab.

Et nyt LEGO modelhus kunne illustrere, hvordan man kan måle den strøm, der dannes via solcellerne og bruge denne til at drive lysdioderne. Nye zinkoxyd-nanostrukturer i solcellerne og lysdioderne, udviklet af projektpartneren Phi-Stone, er med til at øge lysets spredning i både lysdioder og solceller.

Til venstre en model af en fleksibel organisk solcelle med forbedrede kontakter, til højre et LEGO-hus med energitæller på taget, solceller integreret i vinduerne og lysende lysdiodebogstaver.
Til venstre en model af en fleksibel organisk solcelle med forbedrede kontakter, til højre et LEGO-hus med energitæller på taget, solceller integreret i vinduerne og lysende lysdiodebogstaver.

Projektpartneren Stensborg præsenterede deres nanostrukturerede sølvfolier med integrerede elektroder, som var blevet positivt testet ifm. med udviklingen af mere effektive solceller og lysdioder.

Alt i alt var der stor interesse fra stakeholdernes side og mange nye kontakter blev etableret, som nu skal intensiveres projektets forlængelse.

Bæredygtighed: om alternative fødevarer og organiske solceller

Den 21. og 22. september 2018 afholdes Copenhagen Bug Fest på Vesterbro i København – en festival for alle, der interesserer sig for fremtidens bæredygtige fødevarer. Festivalen giver mulighed for at smage og sanse insekternes multidimensionelle univers. Formålet med Copenhagen Bug Fest er at fremvise insekternes mangfoldighed ud fra et gastronomisk, teknologisk, naturvidenskabeligt og kulturelt perspektiv. Hertil vil der være en række foredrag om, hvordan insekternes potentiale kan hjælpe med at imødekomme FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling. Martin Keller, der engagerer sig i København Kommunes Afdeling for Bæredygtig Udvikling for at opnå FN’s Verdensmål og som er en ud af de seks arrangører, har inviteret RollFlex-projektleder Morten Madsen til at fortælle om vores organiske solceller. Du vil kunne lytte til ham både til velkomsten på fredag såvel som lørdagformiddag, hvor han vil præsentere de organiske solceller og RollFlex-projektet. Efter de femten minutters lange foredrag er der mulighed for at debattere med oplægsholderne. Deltagelse i arrangementet er gratis. Informationer og program Copenhagen Bug Fest Facebook-side

Stensborg A/S præsenterer ny måleteknik på NIL Industrial Day 2018

Stensborg A/S deltog i dagene 8.- 9. marts i konferencen NIL Industrial Day 2018, der blev afholdt i Wien, hvor Karlis Petersons holdt et inviteret foredrag om bestemmelsen af fotohærdningshastigheden af ​​lyshærdende harpikser til brug i R2R og R2P NIL applikationer. Heri præsenterede Karlis en ny måleteknik, optisk gitter-refraktometri, udviklet af Stensborg A/S til at måle de dynamiske egenskaber af lyshærdende polymerer under hærdningsprocessen. Metoden er nyttig, fordi den gør det muligt at optimere den kemiske sammensætning af lyshærdende polymerer såvel som design af passende lyskilder til dette formål.

RollFlex bygger bro mellem forskning og industri

RollFlex bygger bro mellem forskning og industri

Som en del af FURGY CLEAN Innovation kongressen medio ​​marts gav en RollFlex-workshop mulighed for at samarbejde med virksomheder og netværkspartnere for at finde ud af, hvordan vi kan gavne hinanden. Baseret på demonstratorer udviklet i RollFlex-projektet kunne vi vise potentialet i RollFlex Innovationscentret.

RollFlex Innovationscenteret beskæftiger sig med fremstillingen af komponenter lavet af organiske materialer, såsom organiske lysdioder (OLED’er) og solceller, og hvordan disse fungerer. De nye materialer er lette, omkostningseffektive og har derudover særlige egenskaber som mekanisk fleksibilitet og semi-gennemsigtighed. De er således velegnede til anvendelse i f.eks. fleksible solceller, mobile teknologier og biosensorer.

Hvordan man kan tilgængeliggøre disse nye materialer for branchen og styrke samarbejdet – det var det centrale formål med RollFlex workshoppen Roll-to-roll fabrication of solar cells and OLEDs, der fandt sted den 16. marts på New Energy showet i Husum, nordens store messe omkring emner indenfor vedvarende energi.

I en intern del for projekt- og netværkspartnerne om morgenen fremlagde partnerne status quo af deres forskning i projektet og gav de deltagende netværkspartnere fra industri og forretningsudvikling mulighed for at se de nuværende projektresultater ved hjælp af demonstratorer. Gensidige forventninger blev drøftet og det blev diskuteret, hvordan projektresultaterne kan skabe en merværdi for industrien og hvordan projektet kan styrke og uddybe samarbejdet mellem parterne. Vigtige udgangspunkter her var fælles projekter og innovationsworkshops mellem forskning og industri for at fremme udveksling af viden og give virksomheder adgang til nye materialer.

Key note speaker for den offentlige del om eftermiddagen var Dr. Stefan Mogck fra Fraunhofer Institute for Organic Electronics, Electron Beam and Plasma Technology (FEP), der præsenterede fordele og udfordringer af rulle-ti-rulle-baserede belægninger til store OLED’er. Derudover var der præsentationer fra projektpartnerne. Prof. Dr. Martina Gerken fra Det Tekniske Fakultet ved CAU talte om, hvordan organisk optoelektronik, der bruger nanostrukturerede overflader og mikrofluidik, er egnet til anvendelse i biosensorik, f.eks. til at bestemme koncentrationen af ​​blodkomponenter. Dr. Ala Cojocaru fra virksomheden Phi-Stone GmbH i Kiel viste publikummet, hvordan nanopartikler kan integreres i folier således, at disse får nye egenskaber, hvilket gør dem særligt interessante til brug i optoelektroniske enheder. Den danske partner Stensborg A / S samt leadpartner SDU præsenterede deres arbejde indenfor produktion af nanostrukturerede folier i rulle-til-rulle-processen og fleksible solceller fremstillet af organiske materialer.

Endelig kunne de eksterne besøgende også få vist og forklaret demonstratorerne fra projektet og dermed komme i kontakt med projektpartnerne. “Workshoppen har taget os et vigtigt skridt fremad fra laboratorieforskning til daglig brug,” siger Morten Madsen fra SDU.

Vi har præsenteret demonstratorerne fra projektet i tre korte videoer, som du kan se her:

 

 

 

RollFlex workshop på New Energy Husum 2018

Rulle-til-rulle fremstilling af solceller og lysdioder

Den 16.marts afholdte RollFlex en workshop på New Energy Husum 2018 i forbindelse med FURGY CLEAN INNOVATION-KONFERENCEN 2018. Den var delt op i en intern og en ekstern del og havde til formål at fremme dialogen med projektets netværkspartnere og virksomheder. Programmet indeholdt foredrag af inviterede speakere, en præsentation af de demonstratorer, der blev udviklet i RollFlex-projektet og muligheden for at netværke om fremtidige samarbejder mellem RollFlex og industrien.

Klik for at downloade som PDF

 

 

17. JANUAR: Blocks and spheres, rods and coils; bending polymers into straight lines for photovoltaics

17. JANUAR: Blocks and spheres, rods and coils; bending polymers into straight lines for photovoltaics

Foredrag ved Dr Roger C. Hiorns, IPREM, Frankrig

Onsdag, 17. januar 2018, SDU, Alsion, lokale U205 kl. 17.00

 

Abstract:

Organic photovoltaic devices are undergoing a steady revolution in efficiencies and stability. The 10% and 10‐year barriers for lab‐scale materials have long since been broken. A massive challenge remains, however, in transferring this exciting technology to the market place. For fast roll‐to-roll printing, polymers tick all the right boxes, including their applicability to ink‐based technologies. But trying to control their behaviour over large surfaces so that thin layers can be regularly formed is difficult. While large‐scale stabilities are good, large modules (>50 cm2) have efficiencies of around 6% at most, and when going to very large‐scale modules (>1 m2), 3 to 5% is more common.

Block copolymers have been known for decades to improve the structural strength and regularity of polymers. When cast from solution, they form microphase domains of the order of tens of nanometers due to the repulsive tendencies of the constitutive blocks. This scale is perfect for controlling excitonic formation and charge transfer through organic devices. This lecture will give a general introduction to block copolymers for organic photovoltaic devices and then look at some of recent advances in this field.

Foredrag om symbiosen af urbane miljøer og energiudvinding

Tirsdag d. 16. januar 2018 besøger Dr. Sebastian Meier fra OPVIUS GmbH i Nürnberg Mads Clausen Instituttets RollFlex Center. På SDU Energy Club vil han holde et foredrag om symbiosen mellem urbane miljøer og energiudvinding.

Foredraget vil tage fat på høstegenskaberne af de forskellige fotovoltaiske teknologier i forbindelse med rigtige applikationer, og det vil blive afklaret, hvorfor dette har lidt at gøre med hvad folk kalder “power conversion efficiency”. Desuden vil det også blive diskuteret hvorfor organisk fotovoltaik (OPV) er enabler-teknologien til opbygning af integrerede solceller (BIPV), og hvorfor BIPV ikke længere er et PV-produkt, men snarere et byggemateriale. Endelig vil de seneste BIPV-projekter, som OPVIUS har gennemført, blive præsenteret.

Til abstractet

The Symbiosis of Urban Living Space and Energy Generation – Building Integrated Photovoltaics (BIPV)