Optoelektronikpraktik ved CAU

Optoelektronikpraktik ved CAU

I optoelektronik-praktikken i sommersemesteret 2017 kunne masterstudenterne fra CAUs Institut for Elektroteknik og Informationsteknologi selvstændigt designe, producere og måle organiske solceller (OPV) og organiske lysdioder. Denne gang besøgte eleverne Mads Clausen Instituttets lokaler på SDU på en af praktikdagene og kunne således lære det danske universitet og dets metoder til OPV-karakterisering at kende og måle på deres selvbyggede solceller. Denne måledag vil nu blive fast integreret i læseplanen og dermed fremme den grænseoverskridende udveksling af kompetencer.

Praktikken finder sted 2 gange årligt. Du kan læse mere om det på CAUs hjemmeside.

Phi-Stone og SDU besøger CELLOscan

Phi-Stone og SDU besøger CELLOscan

Den 29.-30. juni 2017 arrangerede Phi-Stone AG en intern workshop, der omfattede et besøg af CELLOscans faciliteter. CELLOscan er en spin-off-virksomhed fra Christian-Albrechts-Universität zu Kiel og er specialiseret i analysen af solceller ved hjælp af en laserbaseret scanningsteknologi. På workshoppen præsenterede CELLOscan deres nye muligheder for karakterisering af organiske solceller, som er af interesse for RollFlex projektet, fordi de vil støtte og øge udviklingen af organiske solceller og lysdioder.

Nedenfor vises et eksempel på refleksionsmålinger på en solcelle. Den viser inhomogeniteten i solcellens refleksivitet, som kan forklares ved forskelle i solcellens kvalitet og lagtykkelse.

Kiel Universitet live 2017: RollFlex på Kieler Woche

Den 21. og 22. juni præsenterede kollegerne fra Kiel Universitet på Kieler Woche i forbindelse med Kieler Uni live deres forskningsresultater og teknologier fra RollFlex-projektet gennem mediale og eksemplariske ‚show-and-tell-objekter’.
Ved universitetets stand kunne unge og ældre besøgende selv teste solceller på deres funktionalitet og havde derudover mulighed for at se OLEDs og fleksible solceller i forskellige designs, en model af et rulle-til-rulle-printanlæg såvel som nano-og mikrostrukturerede folier.

Interessen i idéen og teknologien i RollFlex hos de besøgende var stor. Resultatet alt i alt: Ja, også i Nordtyskland og Syddanmark bliver der forsket på højt niveau!

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

RollFlex for piger ved Girls’ Day

RollFlex for piger ved Girls’ Day

Den 27. april 2017 arrangerede Det Tekniske Fakultet ved Christian-Albrechts-Universität Kiel en Girls’ Day. Institutterne for Elektroteknik, Informationsteknologi og Datalogi samt Materialevidenskab havde inviteret og 50 elever tog chancen for aktiv forskning. Som en del af arrangementet kunne elever fra 5. og 6. klasse  på Institut for Elektroteknik og Informationsteknologi skabe en farvestrålende LED-bold. En kort forelæsning om hvordan man laver lysende tapeter med efterfølgende selvstændig lodning og fremstilling af lyskuglerne vakte pigernes interesse i teknologien.

RollFlex Kick-off – officielt startskud for rulle-til-rulle innovationsprojektcentret

Midt i december måned lød det officielle startskud på Interreg Deutschland-Danmark projektet RollFlex. Ca.  40 gæster, herunder en del repræsentanter fra lokale virksomheder i regionen, blev budt velkommen af Horst-Günter Rubahn, der også introducerede Sønderborgs Borgmester Erik Lauritzen og Troels Petersen fra Danfoss, som var Greeting Note talere for arrangementet.

Key note foredraget blev holdt af Dr. Stefan Mogck, leder af afdelingen indenfor rulle-til-rulle organisk device teknologi hos Fraunhofer FEP, som fortalte om sit arbejde med produktionen af organiske lysdioder (OLEDs) via rulle-til-rulle teknologien og havde medbragt en julelysestage med et billede af OLEDs som eksempel. Dr. Mogck fremhævede den vigtige betydning af at få etableret dette nye, unikke innovationscenter indenfor rulle-til-rulle teknologi på tværs af den dansk-tyske grænse.

Projektleder Morten Madsen præsenterede herefter RollFlex projektet, hvilket blev fulgt op af en tur i RollFlex laboratoriet. Her fik gæsterne et indblik i R2R-faciliteten og også i MCI’s nye Innovationslaboratorie, som Silke Tegtmeier, kommende sektionsleder for Technology Entrepreneurship and Innovation, fortalte om. Under arrangementet var der rig mulighed for networking, hvor samtaler og drøftelser omkring faciliteterne, centret og samarbejdsmuligheder fortsatte over en fælles frokost.

Arrangementet sluttede med pitch talks og workshop fra de enkelte projektpartnere, der gav et detaljeret indblik i deres arbejde og faciliteter, der tilsammen indgår som del af det nye RollFlex innovationsprojektcenter, og muligheder for nye samarbejder og projekter blev vendt.

Dansk-tysk samarbejde mellem universiteter og virksomheder til gavn for regionen

Den 23. november besøgte Simone Lange Mads Clausen Instituttet.
– Her kunne jeg opleve forskning på allerhøjeste niveau, resumerede Flensborgs kommende overborgmester sit besøg på Mads Clausen Instituttet ved Syddansk Universitet i Sønderborg.

Institutleder Horst-Günter Rubahn tog sig god tid til at vise sin gæst rundt og til at præsentere instituttets særlige forskningsprojekter. Udviklingen og optimeringen af organiske, fleksible solceller eller undersøgelsesmulighederne med et Helium-Ion-mikroskop, som er et ud af 42 af sin slags i hele verden, imponerede Simone Lange meget.

I en udførlig samtale blev de talrige forskningsprojekter mellem Syddansk Universitet og Flensborgs Hochschule, Europa Universitetet og andre universiteter i Slesvig-Holsten drøftet.
– Det eksisterende dansk-tyske samarbejde danner et meget godt grundlag, som vi vil bygge videre på, for at udvikle yderligere projekter til gavn for regionen. Det tætte samarbejde med industrivirksomheder og intensiveringen af udveksling hen over grænsen vil jeg som overborgmester gerne fremme. Vi har jo godt og vel 150 industri- og industrinære virksomheder på begge sider af den dansk-tyske grænse og dermed bedste forudsætninger for med dette fokus at positionere os endnu bedre internationalt, sagde Simone Lange. Et godt netværk blandt de videnskabelige institutioner og med virksomhederne i regionen er derfor særlig vigtigt.

Et eksempel på samarbejde og videnformidling er det nye ’Innovation Lab’ ved Mads Clausen Instituttet, som snart har sin officielle åbning. Innovationslaboratoriet giver plads til nye idéer, tankeeksperimenter og deres realisering og er bogstaveligt talt et fremtidsrum.
– Det er vigtig for mig, at de videnskabelige toppræstationer og deres resultater, som opnås på universiteterne og de højere læreanstalter i vores region, kan blive anvendelige til gavn for menneskene, og vores problem med behovet for kvalificeret arbejdskraft løser vi dermed også, konkluderede Simone Lange som afslutning på sit besøg i Sønderborg.

På billedet: Det nye innovationslaboratorie på MCI. Fra højre: Institutleder Horst-Günter Rubahn, Simone Lange, lektor Silke Tegtmeier.

Interreg-Netværksdag

Interreg-Netværksdag

24. november: Interreg Deutschland-Danmark inviterer de første 22 projekter til Interreg-netværksdag på Rådhuset i Aabenraa. Blandt andet får hvert projekt mulighed for at præsentere sig i et 60-sekunders oplæg og vil kunne dykke ned i emnerne kommunikation, afrapportering og forankringen af projektresultater i faglige miniseminarer.

Vi fra RollFlex er med om bord og glæder os til livlig udveksling med andre projektaktører!

Studerende fra Kiel bygger fleksible organiske lysdioder (OLEDs)

Studerende fra Kiel bygger fleksible organiske lysdioder (OLEDs)

I forbindelse med vores RollFlex-projekt har kandidatstuderende fra CAU i deres semesterpraktik 2016/2017 beskæftiget sig med fleksible lysdioder. Efter grundige literaturstudier udarbejdede de egne koncepter til fremstillingen af organiske lysdioder, som de efterfølgende producerede i Kiels nanolaboratorie og testede i optiklaboratoriet. Arbejdet blev udført i hold, der stillede op mod hinanden og holdet med den bedste og mest effektive lysdiode blev udpeget som vinder. Billederne viser de studerende, der er i gang med at foretage en optisk og elektronisk karakterisering af deres selvfremstillede OLEDs. Resultaterne fra praktikarbejdet bidrager til at bringe forskningen og udviklingen i projektet et godt stykke frem, idet kapaciteten og levetiden for lysdioder for forskellige substratmaterialer blev undersøgt.

Fra kunstige muskler til fleksible solceller: SDU videreudvikler Danfoss-teknologi

Fra kunstige muskler til fleksible solceller: SDU videreudvikler Danfoss-teknologi

Det nye RollFlex-center blev vist frem, da Jørgen Mads Clausen besøgte Mads Clausen Instituttet i august 2016. Dele af centret stammer fra et forhenværende Danfoss-produktionsanlæg.

Danfoss donerede for noget tid siden et såkaldt rulle-til-rulle (R2R) printanlæg til Mads Clausen Instituttet, SDU, og nu er anlægget blevet del af et større laboratorium på MCI – RollFlex-laboratoriet. Den 25. august viste instituttet det nye laboratorium frem for Jørgen Mads Clausen, mangeårig direktør og nu bestyrelsesformand for Danfoss.
– Det betyder meget for Mads Clausen Instituttet, at vi nu har RollFlex-laboratoriet i huset. Nu kan vi afprøve bl.a. nye løsninger i DEAP-materialer (Dielectric ElectroActive Polymer, red.) eller fleksible solceller i større skala og på den måde bringe forskningsbaseret teknologi tættere på erhvervslivet og industrien, sagde institutleder Horst-Günter Rubahn i sin velkomst til Jørgen Mads Clausen.

Del af innovationsprojektcenter
Anlægget er en del af Interreg Deutschland-Danmark-projektet RollFlex, der bl.a. skal bruges til opskalering af produktionen af fleksible organiske solceller og lysdioder. Det fortalte leder af RollFlex-anlægget, lektor Morten Madsen, mere om.
– Sammen med faciliteterne hos vores projektpartnere fra Christian-Albrechts-Universitet zu Kiel, virksomhederne FUMT R&D Functional Materials i Kiel og Stensborg A/S i Roskilde, danner anlægget på MCI et innovationsprojektcenter. Det skal bidrage til udviklingen af det store markedspotentiale for bæredygtige energiløsninger, der findes i den dansk-tyske grænseregion, sagde Morten Madsen.
Der er også planer om at integrere R2R-centret i forskellige undervisningsaktiviteter for at sikre, at de studerende og virksomhedsmedarbejdere får gavn af de unikke muligheder.

Solenergi vil overgå vindenergi
Jørgen Mads Clausen takkede for invitationen og sagde, at han var glad for at se, at MCI har så mange idéer til brugen af anlægget, der har en baggrund i Danfoss PolyPower. Jørgen Mads Clausen tilføjede, at han var begejstret over at se de nye aktiviteter indenfor fleksible solceller og forudsagde, at brugen af solenergi i fremtiden vil overstige brugen af vindenergi.