Videnskabelig konsensus for perovskite solceller publiceret i Nature Energy

Videnskabelig konsensus for perovskite solceller publiceret i Nature Energy

Af Sune Holst, SDU, TEK Kommunikation, suneholst@tek.sdu.dk

De såkaldte perovskite-solceller står på nippet til et kommercielt gennembrud, men på trods af lovende resultater har det været svært at sammenligne de forskningsmæssige gennembrud, da fremskridtene bliver beskrevet forskelligt. Solcellegruppen ved SDU NanoSYD i Sønderborg er sammen med en international forskergruppe – anført af Monica Lira-Cantu (ICN2, Barcelona) samt Eugene Katz og Mark Khenkin (Ben-Gurion Universitetet, Negev) – nået frem til en aftale om beskrivelse af fremskridt i forbindelse med perovskite solcellers stabilitet. Aftalen er publiceret i det højt anerkendte videnskabelige magasin Nature Energy.

Læs hele artiklen udgivet i SDU MCI’s nyhedsfeed.

Organisk optoelektronik i fluorescens-måleteknik

OLED-OPV sensor Forskere ved Christian-Albrechts-Universitet i Kiel (CAU) har undersøgt muligheden for at anvende organisk optoelektronik inden for måleteknologi. Målet er at integrere organiske lysdioder og solceller på en chip til udvikling af et fremtidigt lab-on-chip-system til fluorescensdetektion. I et første forsøgsbaseret eksperiment blev organiske lysemitterende dioder og organiske solceller i forskellige design realiseret på et substrat i Kieler Nanolabors renum og indledende fluorescensmålinger blev udført. Resultaterne blev præsenteret i et foredrag ved XXXI. Messtechnisches Symposium des Arbeitskreises der Hochschullehrer für Messtechnik (S. Jahns, J. Balke, A.F. Iwers, M. Gerken: Organic optoelectronics for lab-on-chip fluorescence detection, Proceedings AHMT 2017).

Simulationsmodel viser gitterstrukturers indvirkning på lysdioders emissionskarakteristik

Ved at indføre nano- og mikrostrukturer i organiske solceller (OPV) og organiske lysdioder (OLED) vil CAU-forskere specifikt påvirke komponenternes egenskaber. Til dette formål blev der implementeret en simuleringsmodel, med hvilken indvirkningen af gitterstrukturer på emissionskarakteristik af en lysdiode kan undersøges. I en første undersøgelse blev det undersøgt både teoretisk og eksperimentelt, hvordan strukturen i gitteret, absorptionsvirkningerne indenfor den nanostrukturerede OLED og lagtykkelsen af katoden påvirker lysekstraktionen. Resultaterne blev præsenteret i et abstrakt på konferencen International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications 2017 (H. Lüder, M. Bremer, M. Gerken, Simulation of nanostructured emission layers for tailoring the angular radiation pattern of OLEDs, Proceedings ICEAA 2017).