Dansk-tysk samarbejde mellem universiteter og virksomheder til gavn for regionen

Den 23. november besøgte Simone Lange Mads Clausen Instituttet.
– Her kunne jeg opleve forskning på allerhøjeste niveau, resumerede Flensborgs kommende overborgmester sit besøg på Mads Clausen Instituttet ved Syddansk Universitet i Sønderborg.

Institutleder Horst-Günter Rubahn tog sig god tid til at vise sin gæst rundt og til at præsentere instituttets særlige forskningsprojekter. Udviklingen og optimeringen af organiske, fleksible solceller eller undersøgelsesmulighederne med et Helium-Ion-mikroskop, som er et ud af 42 af sin slags i hele verden, imponerede Simone Lange meget.

I en udførlig samtale blev de talrige forskningsprojekter mellem Syddansk Universitet og Flensborgs Hochschule, Europa Universitetet og andre universiteter i Slesvig-Holsten drøftet.
– Det eksisterende dansk-tyske samarbejde danner et meget godt grundlag, som vi vil bygge videre på, for at udvikle yderligere projekter til gavn for regionen. Det tætte samarbejde med industrivirksomheder og intensiveringen af udveksling hen over grænsen vil jeg som overborgmester gerne fremme. Vi har jo godt og vel 150 industri- og industrinære virksomheder på begge sider af den dansk-tyske grænse og dermed bedste forudsætninger for med dette fokus at positionere os endnu bedre internationalt, sagde Simone Lange. Et godt netværk blandt de videnskabelige institutioner og med virksomhederne i regionen er derfor særlig vigtigt.

Et eksempel på samarbejde og videnformidling er det nye ’Innovation Lab’ ved Mads Clausen Instituttet, som snart har sin officielle åbning. Innovationslaboratoriet giver plads til nye idéer, tankeeksperimenter og deres realisering og er bogstaveligt talt et fremtidsrum.
– Det er vigtig for mig, at de videnskabelige toppræstationer og deres resultater, som opnås på universiteterne og de højere læreanstalter i vores region, kan blive anvendelige til gavn for menneskene, og vores problem med behovet for kvalificeret arbejdskraft løser vi dermed også, konkluderede Simone Lange som afslutning på sit besøg i Sønderborg.

På billedet: Det nye innovationslaboratorie på MCI. Fra højre: Institutleder Horst-Günter Rubahn, Simone Lange, lektor Silke Tegtmeier.