Foredrag om symbiosen af urbane miljøer og energiudvinding

Tirsdag d. 16. januar 2018 besøger Dr. Sebastian Meier fra OPVIUS GmbH i Nürnberg Mads Clausen Instituttets RollFlex Center. På SDU Energy Club vil han holde et foredrag om symbiosen mellem urbane miljøer og energiudvinding.

Foredraget vil tage fat på høstegenskaberne af de forskellige fotovoltaiske teknologier i forbindelse med rigtige applikationer, og det vil blive afklaret, hvorfor dette har lidt at gøre med hvad folk kalder “power conversion efficiency”. Desuden vil det også blive diskuteret hvorfor organisk fotovoltaik (OPV) er enabler-teknologien til opbygning af integrerede solceller (BIPV), og hvorfor BIPV ikke længere er et PV-produkt, men snarere et byggemateriale. Endelig vil de seneste BIPV-projekter, som OPVIUS har gennemført, blive præsenteret.

Til abstractet

The Symbiosis of Urban Living Space and Energy Generation – Building Integrated Photovoltaics (BIPV)