RollFlex – et innovationsprojektcenter

Hvorfor RollFlex?

Grænseregionen Danmark-Tyskland er en forløber indenfor udvikling og formidling af energieffektive løsninger til det moderne samfund. Disse løsninger kræver nye teknologier, idet begrænsede ressourcer i en globaliseret verden kræver en radikal nytænkning af energiproduktionen og -forbruget. Bæredygtige energiløsninger i form af solceller og lysdioder fremstillet af organiske materialer har et stort potentiale i denne retning. Deres unikke nye egenskaber såsom mekanisk fleksibilitet, lav vægt, lav pris og semitransparens åbner op for radikalt nye anvendelsesmuligheder, eksempelvis i smarte vinduer eller i bærbar teknologi (wearable technology devices).

Samlet R2R-teknologi

Innovationsprojektcentret RollFlex skal bidrage til udviklingen af det store markedspotentiale for bæredygtige energiløsninger, idet vi gennem et tæt samarbejde mellem Mads Clausen Instituttet (MCI) ved Syddansk Universitet, Kieler Nanolabor ved Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU), Stensborg A/S og Phi-Stone AG (tidligere FUMT R&D) etablerer produktionen af fleksible solceller og lysdioder. Centret baserer på en rulle-til-rulle (R2R)-produktionsfacilitet på MCI, en R2R-facilitet hos Phi-Stone AG, en R2R-Nano Imprint Litografi (NIL)-facilitet hos Stensborg A/S og hos Kieler Nanolabor ved CAU.

Innovation i et grænseoverskridende netværk

Gennem fælles udviklings- og innovationsprojekter vil RollFlex bygge en bro mellem industri og universiteter såvel som mellem regionerne på tværs af landegrænserne. I samarbejde med flere relevante danske og tyske netværkspartnere vil vi implementere hele innovationsforløbet fra idégenerering til præproduktion, hvilket vil skabe et levedygtigt, højteknologisk og akademisk-industrielt center, som vil fortsætte mange år efter projektets støtteperiode. Derudover vil det høje innovationsniveau skabe en stærk tværfaglighed i projektet, som vil gøre centret attraktivt for en lang række yderligere samarbejdspartnere, specielt små- og mellemstore virksomheder.


RollFlex er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu.

RollFlex er derudover finansieret af Syddansk Vækstforum, der har indstillet projektet til støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

Save