Databeskyttelse

Som ejer af disse sider tager vi beskyttelsen af dine personlige data meget alvorligt. Vi behandler dine data fortroligt og i overensstemmelse med de gældende love om databeskyttelse og denne databeskyttelseserklæring.

Når du besøger og bruger dette websted, indhentes der forskellige personoplysninger. Personoplysninger er data, med hvilke du kan identificeres som person. Den foreliggende databeskyttelseserklæring forklarer, hvilke oplysninger vi indhenter og hvad disse skal bruges til. Den forklarer også, hvordan dette sker og til hvilket formål og oplyser dig om dine rettigheder.

Derudover vil vi gerne gøre opmærksom på at en dataoverførsel via internettet (fx. ved kommunikation pr. e-mail) kan indeholde sikkerhedsrisici. En altomfattende beskyttelse af data mod adgang via tredje er ikke muligt.

Skulle du opleve problemer med at åbne og lukke nedenstående indhold, slet din browsercache og prøv igen – det skulle gerne løse problemet.

Denne databeskyttelseserklæring for hjemmesiden af RollFlex-projektet gør delvist brug af den terminologi, der også bliver brugt i den europæiske databeskyttelsesforordning. For at forbedre læsevenligheden og forståeligheden af denne erklæring, vil vi starte med at forklare den brugte terminologi.

Personoplysninger
Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (i det følgende kaldt den registrerede, bruger eller besøgende). Ved identificerbar fysisk person forstås en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en onlineidentifikator eller et eller flere elementer, der er særlige for denne fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

Den registrerede
Den registrerede er enhver identificeret eller identificerbar fysisk person, hvis personoplysninger bliver behandlet af den dataansvarlige.

Dataansvarlig
Den dataansvarlige (her også ensbetydende med ejeren af siderne under rollflex.eu) er en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages en behandling af personoplysninger; hvis formålene og hjælpemidlerne til en sådan behandling er fastlagt af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, kan den dataansvarlige eller de specifikke kriterier for udpegelse af denne fastsættes i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret.

Behandling
Med behandling eller databehandling menes enhver aktivitet eller række af aktiviteter — med eller uden brug af automatisk behandling — som personoplysninger eller en samling af personoplysninger gøres til genstand for, f.eks. indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for overladelse, sammenstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.

Databehandler
En databehandler er en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne.

Tredjemand
Tredjemand (her også tredjepart) er en anden fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed eller institution eller ethvert andet organ end den registrerede, den dataansvarlige, databehandleren og de personer under den dataansvarliges eller databehandlerens direkte myndighed, der er beføjet til at behandle personoplysninger.

Pseudonymisering
Ved pseudonymisering forstås behandlingen af personoplysninger på en sådan måde, at personoplysningerne ikke længere kan henføres til en bestemt registreret uden brug af supplerende oplysninger, forudsat at sådanne supplerende oplysninger opbevares separat og er underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at personoplysningerne ikke henføres til en identificeret eller identificerbar fysisk person.

Samtykke
Samtykke fra den registrerede mener enhver frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse fra den registrerede, hvorved den registrerede ved erklæring eller klar bekræftelse indvilliger i, at personoplysninger, der vedrører den pågældende, gøres til genstand for behandling.

Adressen på vores websted er https://rollflex.eu.

Ejeren af dette websted er Mads Clausen Instituttet ved Syddansk Universitet (SDU) i Sønderborg:

Syddansk Universitet
Alsion 2
6400 Sønderborg
Danmark
VAT:  DK 29 28 39 58

Ansvarlig for behandlingen af personoplysninger og indholdet på rollflex.eu

Ansvarlig for behandlingen ifølge databeskyttelsesforordningen og anden databeskyttelseslovgivning i medlemslandende i den Europæiske Union såvel som andre bestemmelser med databeskyttelseskarakter er den kommunikationsansvarlige på RollFlex-projektet:

Zora Rubahn
Syddansk Universitet
Mads Clausen Instituttet
Alsion 2
6400 Sønderborg
Danmark
Tlf: 6550 1673
E-mail: zora@tek.sdu.dk

Som Interreg-projekt har vi indgået en kontrakt med Interreg Deutschland-Danmark, der bl.a. fastsætter opgaven om at informere projekt- og netværkspartnerne, eksterne interesserede og offentligheden om indhold og resultater i projektet. Hertil har vi oprettet disse projekthjemmesider under rollflex.eu.

Behandlingen af personoplysninger på disse sider til ovennævnte formål sker iflg. artikel 6, stk. 1, lit. b i databeskyttelsesforordningen, som tillader behandlingen af personoplysninger, hvis denne er nødvendig for at opfylde en kontrakt eller til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt. Derudover behandler vi dine personoplysninger i forbindelse med udsendelsen af nyhedsbrevet og mailings (nærmere informationer længere nede) iflg. artikel 6, stk. 1, lit a i databeskyttelsesforordningen, som tillader behandlingen af personoplysninger, hvis den registrerede har givet samtykke til en sådan behandling til et eller flere specifikke formål.

Hvilke data indsamler udbyderen (provideren) og til hvilket formål?
Siderne under rollflex.eu er hostede af udbyderen Webgo og bliver oprettet og vedligeholdt i content management systemet WordPress. Ved besøg af et af Webgo hostet website opretter udbyderens server såkaldte logfiler. Disse logfiler og de deri indeholdte personoplysninger er nødvendige for at vedligeholde driften af serveren hhv. for at kunne analysere og slukke for skadeligt adfærd.

De eneste personoplysninger, som Webgo gemmer af dig som besøger på rollflex.eu, er din IP-adresse. Denne IP-adresse gemmes af udbyderen i såkaldte access- og error-logfiler i syv dage, hvorefter den automatisk anonymiseres, således at IP-adressen ikke længere kan henføre til dig som identificeret person.

Derudover indhenter og gemmer udbyderen automatisk følgende oplysninger, som ikke er personoplysninger og som ikke tillader henførelse til en brugers identitet:

  • Browsertype og browserversion
  • det brugte operativsystem
  • Referrer URL
  • Hostnavn på den computer, der anmoder om adgang
  • Klokkeslæt på serveranmodningen

En sammenføring af disse data med andre datakilder foretages ikke.

Hvilke data indhenter WordPress og til hvilket formål?
Som standard indhenter WordPress ingen personoplysninger om brugere og samler kun de data, som vises i en registreret brugers profil. Med undtagelse af registreringen til nyhedsbrevet, som vi kommer nærmere ind på i følgende afsnit, foretages en sådan brugerregistrering ikke på RollFlex-siderne og yderligere personoplysninger indhentes dermed ikke af WordPress.

RoillFlex-siderne anvender såkaldte cookies. Disse skader ikke din computer og indeholder ikke virus. Cookies er små tekstfiler (ikke programfiler), som lægger sig på din computer og som gemmes af browseren. De har til formål at gøre vores online-tilbud mere brugervenligt, effektivt og sikker.

De fleste af de cookies, vi anvender er såkaldte session cookies, som slettes automatisk efter dit besøg på vores hjemmeside. Andre cookies forbliver gemt på din computer, indtil du aktivt sletter dem. Disse cookies gør det muligt for os at genkende din browser ved næste besøg.

Du kan indstille din browser således, at du bliver informeret hver gang at en cookie sættes på din computer, at cookies kun tillades i enkelte tilfælde, at cookies blokeres i bestemte tilfælde eller generelt og at de slettes automatisk, når du lukker din browser. Hvis du deaktiverer cookies, kan funktionaliteten af hjemmesiden være begrænset.

Nyhedsbrev & MailChimp
Som Interreg-projekt er det vores opgave at informere projekt- og netværkspartnere, eksterne interessenter og offentligheden om indhold og resultater i projektet. Dette gør vi bl.a. ved hjælp af vores nyhedsbrev og korte mailings i forbindelse med f.eks. projektarrangementer. Nyhedsbrevet udkommer ca. 2 gange årligt. Frekvensen er afhængig af emnerne og udviklingen i projektet.

Til udarbejdelsen og forsendelsen af vores nyhedsbrev bruger vi MailChimp. MailChimp er en forsendelses-serviceudbyder til marketingtjenester som f.eks. e-mailkampagner og marketingplatforme fra US-udbyderen Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Denne serviceudbyders databeskyttelsesbestemmelser kan læses her: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp er certificeret under Privacy-Shield-aftalen og sikrer dermed overholdelsen af det europæiske databeskyttelsesniveau https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active.

Syddansk Universitet har iflg. artikel 28 stk. 3 i databeskyttelsesforordningen indgået en databehandleraftale med MailChimp, der sikrer, at databehandlingen fra MailChimps side foretages i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen. Dermed fungerer MailChimp som databehandler for SDU ifølge databeskyttelsesforordningens artikel 4, stk. 8.

RollFlex-siderne indeholder en formular til at tilmelde sig nyhedsbrevet. Efter tilmeldingen modtager du en såkaldt double-opt-in-e-mail, i hvilken vi beder dig om at bekræfte tilmeldingen. Du kan til enhver tid gøre indsigelse imod modtagelsen af nyhedsbrevet (såkaldt opt-out). Et link til afmelding såvel som et link til ændring af allerede efterladte oplysninger finder du i bunden af hvert nyhedsbrev og mailing og i double-opt-in-mailen.

Ved tilmeldingen til nyhedsbrevet eller ændring af de efterladte personoplysninger gemmer MailChimp din mailadresse, dit navn og dine sprogpræferencer, som du oplyser, såvel som IP-adressen. Dette sker for at sikre en fejlfri forsendelse af nyhedsbrevet. Indhentningen af navnet er valgfri og foretages til at personalisere vores mailings til modtagerne.

Endvidere bruger MailChimp e-mailadressen til at måle successen af vores marketingtiltag i form af en statistisk analyse. Denne statistik er ikke pseudonymiseret, dvs. det er muligt for databehandleren for hver individuel e-mailadresse at se, hvornår den registrerede har åbnet nyhedsbrevet og hvilke links der er blevet åbnet hvornår. Med tilmeldingen til nyhedsbrevet giver du ikke blot dit samtykke til modtagelsen af nyhedsbrevet, men også måden hvorpå dine personoplysninger behandles gennem MailChimp. Vi videresender eller sælger ikke de indhentede informationer til tredjemand.

Google Web Fonts
Temaet på RollFlex-hjemmesiden bruger såkaldte web fonts til en ensartet præsentation af skrifttyperne. Disse web fonts bliver udbudt af Google. Ved besøg af vores sider uploader din browser de nødvendige web fonts i din browsercache, for at tekster og skrifttyper vises korrekte. Til dette formål vil din browser oprette forbindelse til Google serverne. Herigennem informeres Google om, at vores hjemmeside blev besøgt gennem din IP-adresse. Vores interesse med brugen af Google web fonts er at sikre en ensartet og attraktiv præsentation af vores online-tilbud. Understøtter din browser ikke web fonts, vil en standardskrifttype blive brugt i stedet. Yderligere informationer om Google web fonts kan findes på https://developers.google.com/fonts/faq og i Googles databeskyttelseserklæring: https://www.google.com/policies/privacy/.

Databeskyttelsesbestemmelser vedr. brug af Facebook
For på rollflex.eu at tilbyde muligheden for at dele indhold på Facebook, har den dataansvarlige integreret et Facebook-Plugin på denne hjemmeside, som udbydes af Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Californien 94025, USA.

Du kan kende disse Facebook-plugins på Facebook-logoet eller Like-knappen på vores website. En oversigt over mulige Facebook-plugins kan ses her: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Når du besøger vores hjemmeside, oprettes der gennem plugin‘et en direkte forbindelse mellem din browser og Facebook-serveren. Dermed bliver Facebook informeret om, at du med din IP-adresse har besøgt vores hjemmeside. Når du klikker på Like-knappen, medens du er logget på din Facebook-konto, kan du dele indholdet fra vores hjemmeside via din profil. Derved kan Facebook knytte dit besøg på vores hjemmeside til din Facebook-konto. Vi gør opmærksom på, at vi som ejer af RollFlex-hjemmesiden ikke kender til indholdet af de oplysninger, der formidles til Facebook eller hvordan Facebook bruger disse. Du kan finde yderligere informationer i Facebooks databeskyttelseserklæring på https://de-de.facebook.com/policy.php.

Ønsker du ikke at Facebook knytter dit besøg på vores hjemmeside til din Facebook-konto, bedes du logge ud af din Facebook-konto. Yderligere indstillinger og indsigelser i forbindelse med brugen af oplysninger til markedsføringsformål kan foretages i Facebook-profilindstillingerne, https://www.facebook.com/settings?tab=ads, på den US-amerikanske side http://www.aboutads.info/choices/ eller EU-siden https://www.youronlinechoices.com/. Disse indstillinger foretages uafhængigt af platformen, dvs. de overtages for alle enheder såsom stationær PC eller mobile enheder.

Facebook er certificeret under Privacy-Shield-aftalen og sikrer dermed overholdelsen af det europæiske databeskyttelsesniveau:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Databeskyttelsesbestemmelser vedr. brug af LinkedIn
For på rollflex.eu at tilbyde muligheden for at dele indhold på LinkedIn, har den dataansvarlige integreret et LinkedIn-Plugin på denne hjemmeside, som udbydes af LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Ved hvert besøg af vores sider, som indeholder LinkedIn-funktioner, bliver der oprettet forbindelse til LinkedIn-servere. LinkedIn bliver informeret om, at du med din IP-adresse har besøgt vores hjemmesider.

Når du klikker på Recommend-knappen, medens du er logget på din LinkedIn-konto, kan LinkedIn knytte dit besøg på vores hjemmeside til din LinkedIn brugerkonto. vi gør opmærksom på at vi som ejer af RollFlex-siderne ikke kender til indholdet i de oplysninger, der formidles til LinkedIn eller hvordan LinkedIn bruger disse oplysninger. Yderligere informationer hertil kan du finde i LinkedIns databeskyttelseserklæring på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

LinkedIn er certificeret under Privacy-Shield-aftalen og sikrer dermed overholdelsen af det europæiske databeskyttelsesniveau:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active.

Indlæg på disse sider kan indeholde indlejret indhold (fx. videoer, billeder, artikler mm.). Indlejret indhold fra andre websteder forholder sig præcis som om brugeren besøger dette andet websted. Disse websteder kan samle data om dig som bruger, anvende cookies, indlejre yderligere tracking-værktøjer fra tredjeparter, der kan registrere din interaktion med det indlejrede indhold, hvis du har en brugerkonto og er logget på webstedet.

Indlejret indhold fra YouTube
Den dataansvarlige har på disse sider integreret komponenter fra Youtube. YouTube er en internet-videoportal, som tilbyder en gratis upload og visning af videoer såvel som kommentering og vurdering af disse. YouTube tillader publiceringen af alle slags videoer, således at både komplette film – og TV-udsendelser, men også musikvideoer, trailere eller videoer fra egen produktion er tilgængelige på portalen.

Driftsselskabet af YouTube er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC er et datterselskab af Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Ved hvert besøg af de enkelte RollFlex-sider med en integreret YouTube-komponent (YouTube-video) vil din browser på din computer automatisk downloade en visning af YouTube videoen. I forbindelse med denne tekniske proces bliver YouTube og Google informeret om, hvilken konkret underside på vores hjemmeside du har besøgt. Hvis du samtidigt er logget på din YouTube brugerkonto, kan YouTube og Google ved dit besøg på en af vores sider, der indeholder en YouTube-video knytte denne information til din brugerkonto og din profil. Dette sker uafhængigt af, om du klikker på videoen på vores side eller ej. Såfremt du ikke ønsker denne slags formidling af informationer til YouTube og Google, bør du logge af din YouTube-konto, inden du besøger vores hjemmeside. Yderligere informationer om YouTube kan læses på https://www.youtube.com/yt/about/de/.

Informationer om indsamling, behandling og brug af personoplysninger gennem YouTube og Google kan læses i deres publicerede databeskyttelsesbestemmelser på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Til vores hjemmesider under rollflex.eu har den dataansvarlige ikke installeret yderligere analysetjenester eller plugins til at analysere websidebrugernes adfærd.

Vi gemmer og behandler de personoplysninger, som vi indhenter på siderne under rollflex.eu, så længe det er nødvendigt for at opfylde kommunikationsmålene i RollFlex-projektet, dvs. som regel i projektets varighed på 3 år. Oplysninger i forbindelse med tilmelding til nyhedsbrevet gemmes kun, indtil den registrerede har afmeldt sig modtagelsen af dette.

Databeskyttelsesreglerne indeholder en række rettigheder, som du kan påberåbe dig over for den dataansvarlige. Som registreret hat du således blandt andet følgende rettigheder:

Ret til indsigelse
En stor del af databehandlingen er kun mulig, hvis vi har dit samtykke. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod et tidligere afgivet samtykke ved at sende en mail til os. Legitimiteten af databehandlingen forud for din indsigelse berøres ikke heraf.

Klageret hos den ansvarlige tilsynsmyndighed
I tilfælde af brud på persondatasikkerheden har du ret til at klage hos den ansvarlige tilsynsmyndighed Datatilsynet, dt@datatilsynet.dk.

Ret til dataportabilitet
Du har ret til at modtage dine personoplysninger, som vi behandler automatisk på baggrund af dit samtykke eller i forbindelse med at opfylde en kontrakt, i elektronisk eller på anden vis læselig form. Derudover har du ret til at få dine personoplysninger overført fra én dataansvarlig til en anden, såfremt det er teknisk muligt.

Ret til indsigt, berigtigelse, begrænsning, sletning
Såfremt en række betingelser, der nævnes i databeskyttelsesforordningen er opfyldt, har du ret til at se de personoplysninger, den dataansvarlige behandler om dig og at blive oplyst om deres oprindelse, modtagere og formålet for behandlingen. Derudover har du ret til at få rettet dine personoplysninger og kan i visse tilfælde anmode om at begrænse databehandlingen eller at få dine data slettet. Spørgsmål hertil kan rettes til den adresse, der er nævnt i denne sides kolofon.

Syddansk Universitets databeskyttelsesrådgiver er Simon Kamber:

Simon Kamber
Rektorsekretariat
Campusvej 55
5230 Odense M
E-mail: dpo@sdu.dk

Du kan læse SDU’s databeskytteleseserklæring her: https://www.sdu.dk/en/om_sdu/om_dette_websted/databeskyttelse.