SDU NanoSYD

RollFlex indleder det afgørende skridt for NanoSYD fra laboratorieforskning i tyndfilm til industriel produktion af smarte komponenter.
– Prof. Horst-Günter Rubahn, direktør (NanoSYD)

I fokus: Organiske solceller og tyndfilm

Nanoscience centret SDU NanoSYD er en del af Mads Clausen Instituttet ved Syddansk Universitet i Sønderborg. Centret fokuserer bl.a. på udviklingen af bæredygtige energiløsninger i form af fleksible solceller og LEDs. Vores omfattende erfaringer med væksten af organiske molekylære tyndfilm såvel som vores stærke ekspertise i fremstillingen og materialekarakteriseringen af devices danner grundlaget for vores forsknings- og udviklingsaktiviteter indenfor bæredygtige energiløsninger.

Enestående teknologi til produktion af bæredygtige energiløsninger

For nylig har Danfoss PolyPower overdraget en enestående, komplet rulle-til-rulle printmaskine til SDU, der muliggør fremstillingen af devices i m²-størrelse. Derudover råder Mads Clausen Instituttet over et fuldt udstyret ISO 5 renrum såvel som et enestående cluster-deponeringssystem til fremstilling af bæredygtige energiløsninger, der er unikt i Danmark. Ud over elektrisk karakterisering kan device-morfologien blive karakteriseret på stor skala op på tidsskalaen af molekylære bevægelser vha. et i Danmark enestående Helium-ion-mikroskop såvel som med et superhurtigt kamera på basis af ultrahurtige lysimpulser. Både fremstillingen og karakteriseringen af enhederne kan dermed blive gennemført af SDU NanoSYD direkte.

Løbende projekter som grundlag

Ved produktionen af bæredygtige energiløsninger griber SDU NanoSYD tilbage til erfaringer fra andre, løbende og for nyligt afsluttede projekter. For eksempel fra EU netværket THINFACE (FP7 Marie Curie ITN, 2013–2017) og den tværfakultære universitets-f&u-klynge SDU 2020 (Horizon2020, 2014-2017), hvor MCI er leadpartner, såvel som fra det regionale INTERREG 4A-projekt eMOTION (2011-2015). Alle disse projekter har fokus på opskaleringen af devices fra mm² til cm², og bidrager dermed værdifulde erfaringer til RollFlex projektet.

Innovationsaktiviteter med virksomheder

I løbet af RollFlex-projektet vil der blive etableret et grænseoverskridende innovationsprojektcenter, som, til fordel for regionale virksomheder, vil beskæftige sig med realiseringen af bæredygtige energiløsninger. Dette gøres også gennem inkludering af sektionen Innovation and Design Engineering på MCI, som specielt fokuserer på at etablere nye samarbejder med virksomheder gennem innovationsaktiviteter.

Medarbejdere i projektet

Horst-Günter Rubahn
Prof.Dr.rer.nat.habil, Institutleder
Projektleder
Risiko- og kvalitetsstyring

Zora Rubahn
Cand.ling.merc. i kommunikationsdesign
Projektkoordinator
Kommunikation & regnskab

Morten Madsen
Ph.d. i Funktionelle Materialer & Nanoteknologi, Lektor, Projektleder
Udvikling af R2R-processer og solceller, udvikling og  gennemførelse af kurser

Jani Lamminaho
Ingeniør
Optimering af R2R-processer og videreudvikling af teknologien for nye samarbejder med industrien

Jakob Kjelstrup-Hansen
Ph.d. i Nanomaterialer, Lektor
Etablering af grænseoverskridende partnerskaber med virksomheder og af F & U-projekter

Bhushan Ramesh Patil
Ph.d.-studerende
Udvikling af opskalerede solceller & deltagelse i videreuddannelsesaktiviteter

 

.

 

 

Kontakt

NanoSYD plus MCI logo Save

Save

Save

Save

Save