Simulationsmodel viser gitterstrukturers indvirkning på lysdioders emissionskarakteristik

Ved at indføre nano- og mikrostrukturer i organiske solceller (OPV) og organiske lysdioder (OLED) vil CAU-forskere specifikt påvirke komponenternes egenskaber. Til dette formål blev der implementeret en simuleringsmodel, med hvilken indvirkningen af gitterstrukturer på emissionskarakteristik af en lysdiode kan undersøges. I en første undersøgelse blev det undersøgt både teoretisk og eksperimentelt, hvordan strukturen i gitteret, absorptionsvirkningerne indenfor den nanostrukturerede OLED og lagtykkelsen af katoden påvirker lysekstraktionen. Resultaterne blev præsenteret i et abstrakt på konferencen International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications 2017 (H. Lüder, M. Bremer, M. Gerken, Simulation of nanostructured emission layers for tailoring the angular radiation pattern of OLEDs, Proceedings ICEAA 2017).